Discover Vietnam

Please select a category first on the Categories tab.

Events in Vietnam

Please select a Date first.

Search for a company in Vietnam

Welcome

Login to your account below, if you do not have an account, select Register.

Or Login with your preferred Social Media Account

Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign in with Google

Register your account below, if you already have an account, select Login.

2017 SOLIDARITY WEEK - NOVOTEL DA NANG DONATED VND 10.000.000 DANANG VOCATIONAL TRAINING CENTER FOR DISABLED

Sun Feb 26th 2017 to Mon Jul 31st 2017 at 12:00 until 15:00
36 Bach Dang, Hai Chau District, Danang City, Vietnam, Da Nang, Han-River
Novotel Danang Premier Han River
MAKE ENQUIRY

Event Details

(English below)

SOLIDARITY WEEKS 2017 – KHÁCH SAN NOVOTEL ĐÀ NẴNG TRAO TẶNG 10.000.000 VNĐ CHO TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ DAY NGHỀ TỪ THIỆN CTD ĐÀ NẴNG

 
Mỗi tấm thiệp Origami la một món qua nhỏ san sẻ khó khăn với những trẻ em cơ nhỡ
Chung tay cùng nhân viên tập đoan AccorHotels trên toan thế giới  chao đón “SOLIDARITY WEEKS 2017” (ngay hội Đoan kết 2017) va mang niềm vui đến cho Trung tâm hướng nghiệp va dạy nghề từ thiện hội CTD Đà Nẵng, Novotel đã phát động Chương trình Bán thiệp Origami vao Lễ Thắp sáng cây thông Noel (ngay 15/12/2016) nhằm quyên góp Quỹ từ thiện giúp đỡ các em nhỏ có hoan cảnh khó khăn tại Đa Nẵng.

Thật tuyệt vời, với sự hỗ trợ nhiệt tình từ quý khách hang, chúng tôi đã lam nên một mùa Giáng sinh thật ý nghĩa. Ngay 8/2/2017, Tổng Quản Lý khách sạn Novotel Đa Nẵng, ông Timothy Nicholas Quarm đã trao 10.000.000 VND tiền bán thiệp Origami cho đại diện của Trung tâm hướng nghiệp và dạy nghề từ thiện hội CTD Đà Nẵng

Novotel Đa Nẵng vẫn đang tiếp tục hanh trình mang đến những nụ cười, ánh mắt ngập tran niềm vui cho các em nhỏ, hãy chung tay cùng chúng tôi giúp đỡ những hoan cảnh khó khăn, cùng xây dựng một thế giới đẹp đẽ hơn!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 SOLIDARITY WEEK  -  NOVOTEL DA NANG DONATED VND 10.000.000 DANANG VOCATIONAL TRAINING CENTER FOR DISABLED

Every Origami card is a gift sharing difficulties with poor children.
Together with AccorHotels employees world - wide to celebrate 2017 SOLIDARITY WEEK and bring joy to Da nang Vocational Training Center For Disabled, Novotel Danang launched "Origami card for sale" program on Christmas tree lighting ceremony (Dec 15th, 2016) to donate Charity Fund helping disadvantaged children.

How wonderful with enthusiastic support from our guests, we made a great Christmas!
On Feb 8th, 2017, General Manager of Novotel Danang - Mr. Timothy Nicholas Quarm gave 10.000.000VND from the sale of Origami card to Vocational training center for disable – Da Nang, Viet Nam

Novotel Danang continues the journey to bring smiles, happy eyes & better life to children. Join us to help disadvantaged children, to build a more beautiful world!

  

View Larger Map

Directions

My Lists

Create New List

OR

Personal Lists
Arrow

Login to create your personalised lists for Vietnam.

Add to List

Create New List

Cancel

Cancel

Create & Share Your Guides to Vietnam

Use for Business, Friends or Family. Create your own Personalised Guides to Vietnam and Publish them on your website or simply Share with family, colleagues and friends visiting Vietnam!

Our Featured Lists are created by Vietnam local experts who have compiled lists showcasing the very best of what Vietnam has to offer.

My Guide is smart too, the more lists you create, the more it learns the sort of places you like to visit allowing us to make recommendations personalised for you across the My Guide Network.

Login or register to create your Personalised Lists for Vietnam or explore our Featured Lists below for inspiration.

Lists